posted on February 8th 2018 in Uncategorized with 0 Comments /

FOSAC er medlem av NCE iKuben. iKuben står for: innovativ, internasjonal industri.

NCE iKuben har innovasjon og rask omstilling som særskilte satsingsområder og fokuserer på å hjelpe bedriftene til å anvende digital innsikt til å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Se mer: www.ikuben.no

about the author: admin